Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini acoroses.com pertanyen a Associació de Comerciants de Roses (ACOR), amb domicili a av. de Rhode, s/n, de Roses (17480). El CIF de Associació de Comerciants de Roses (ACOR) és G17683640

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Associació de Comerciants de Roses (ACOR) o de terceres persones amb qui Associació de Comerciants de Roses (ACOR) ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Associació de Comerciants de Roses (ACOR) difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Associació de Comerciants de Roses (ACOR) adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Associació de Comerciants de Roses (ACOR)

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Associació de Comerciants de Roses (ACOR) no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a acoroses.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Associació de Comerciants de Roses (ACOR) no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Associació de Comerciants de Roses (ACOR) declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Associació de Comerciants de Roses (ACOR) no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Associació de Comerciants de Roses (ACOR).

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Associació de Comerciants de Roses (ACOR) informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Associació de Comerciants de Roses (ACOR) per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Associació de Comerciants de Roses (ACOR) amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB ACOROSES.COM

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.