PLÀNOL INFORMATIU

Plànol Informatiu amb la relació de tots els empresaris associats a Roses Comerç i Estació Nàutica, repartits per els Informadors de carrer els quals informen als clients-turistes que poden visitar, on poden anar a comprar, menjar, dormir...etc. Aquesta acció es complementa amb el punt d'informació que l'Estació Nàutica té a l'entrada del Port Esportiu els mesos d'estiu.

Informació addicional