PUNT D'INFORMACIÓ

Punt d'informació ubicat a l'entrada del Port Esportiu els mesos d'estiu. La finalitat d'aquest punt és la venta d'activitats nàutiques i terrestres de Roses a més de la promoció del sector comercial, restauració, inmobiliari i d'allotjament.

Tots els establiments associats tenen disposició del punt per deixar informació del seu comerç.